De fysiotherapeut : specialist in bewegen.

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 20.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid is er geen verwijzing meer nodig. Indien het een behandeling aan huis betreft of de behandeling van een aandoening die opgenomen is in de chronische lijst dan is er wel een verwijzing vereist. Soms van uw huisarts en afhankelijk van uw aandoening na diagnose stelling door een medisch specialist. Indien u hierover vragen hebt kunt u uw zorgverzekeraar om informatie vragen of contact met ons opnemen. 

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie en fysiotechniek, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk. Bijscholingen vergroten de kennis en vaardigheden en zorgen ervoor dat de kwaliteit geborgd blijft in de praktijkvoering.

defysiotherapeut.com