Samenwerken met huisarts, wijkzorg, ergotherapie, dietist en logopedist

Geïntegreerde wijkzorg

Het is de verwachting dat, door de toenemende vergrijzing, de zorgvraag van de ouderen in onze samenleving binnen enkele jaren het zorgaanbod zal overtreffen. De situatie in de thuiszorg ligt vaak onder hoge druk en de mantelzorger wordt veelal ingeschakeld, ook waar dit misschien niet wenselijk of te zwaar is. Momenteel wordt de zorg met name alleen gegeven door de thuiszorgorganisaties: de wijkverpleging en wijkverzorging.

Fysiotherapie kan een grote bijdrage geven in de thuiszorg bv. multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Dit omdat juist fysiotherapeuten experts zijn op het gebied van behoud van zelfstandigheid, revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven.
Momenteel worden ouderen alleen incidenteel behandeld op verwijzing van voornamelijk de huisarts. Dit betreft een andere vorm van zorg dan hetgeen de gespecialiseerde wijkzorg fysiotherapeut kan bieden.

Wat is Geïntegreerde wijkzorg?

Deze vorm van fysiotherapie wordt gegeven door fysio- of oefentherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Deze therapeuten hebben als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de therapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd.
Om als fysiotherapeut in de geïntegreerde wijkzorg zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, huisartsondersteuners, maatschappelijk werk, etc.
Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende ouderen steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen en individuele valpreventie, om zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis te kunnen verblijven.

Wanneer Geïntegreerde wijkzorg?

Fysiotherapie in de geïntegreerde wijkzorg richt zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.
Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.
De fysiotherapeut in de geïntegreerde wijkzorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

     Kwetsbare balans in de thuissituatie

 • Redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis en is het veilig?

     Valpreventie

        als de cliënt:

 • Gevallen is
 • Bang is om te vallen waardoor hij/zij te weinig beweegt en daardoor juist meer kans heeft om te vallen
 • Geen of niet de juiste loophulpmiddelen heeft
 • De trap niet meer op durft, of dit op handen en knieën doet
 • De trap achterwaarts af gaat of op de billen
 • Wankel ter been is

 

   Mobiliteitsbeperkingen

 • Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op)staan, (trap)lopen (in- en buitenshuis)
 • Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet, etc
 • Verslechterende conditie en toenemende spierzwakte
 • Moeite bij de Algemene Dagelijkse Handelingen ( ADL)

 

     Mantelzorgondersteuning

 • Bij hoge belasting en lage belastbaarheid van de mantelzorger
 • Als de zorg te zwaar dreigt te worden voor de mantelzorger
 • Voor advies en instructies over transfers en hulpmiddelen
 • Zorgverlenersondersteuning
 • Advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt

 

   Terminale cliënten

 • Geven van houdingsadviezen (de lig- zithouding ) en advies omtrent transfers
 • Ontspannings- en ademtherapie

 

      Ontslag uit het ziekenhuis

 • Controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit
 • Voortzetting behandeling/revalidatie

Voor het inschakelen van de fysiotherapeut in de geïntegreerde wijkzorg hoeft dus geen specifieke stoornis aanwezig te zijn.
Samenwerking met thuiszorg, ergotherapie en huisarts (praktijkondersteuner) is voor de fysiotherapeut in de geïntegreerde wijkzorg van groot belang.

Meer informatie of een afspraak maken? Mail naar arianne@buurtfysiobarchem.nl of bel de praktijk.

Zie ook: geintegreerdewijkzorg