Hoe zit dat nou met de vergoeding van uw behandeling bij BuurtFysioBarchem?

Met bijna alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten.

Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal chronische aandoeningen komen daarvoor in aanmerking. Dit kunnen wij niet bepalen maar deze zogenaamde chronische lijst is vastgesteld door de overheid. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet er een verwijzing zijn van uw arts. Vanaf de 21ste behandeling worden dan de kosten vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit een aanvullende verzekering of door uzelf als u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent.

Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is dan ook aan te raden. Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.
Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering.
Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.
Door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars kunnen wij uw polisgegevens controleren en u informeren over de mogelijkheden. Zo weet u of en hoe uw vergoeding voor fysiotherapie geregeld is.

http://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/