Tarieven & vergoedingen

Met alle zorgverzekeraars, behalve de verzekeraar Zorg en Zekerheid, hebben wij contracten afgesloten. Hoe wordt fysiotherapie vergoed? Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bepaalde chronische aandoeningen komen daarvoor in aanmerking. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden! Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. Door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars kunnen wij uw polisgegevens controleren en u informeren over de mogelijkheden. Zo weet u of en hoe uw vergoeding voor fysiotherapie geregeld is.

Tarieven BuurtFysioBarchem per 1 januari 2022

De hieronder vermelde tarieven worden in rekening gebracht indien er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar tot stand is gekomen. Tevens worden deze tarieven gehanteerd indien u geen verzekering voor fysiotherapie hebt afgesloten. Is er wel sprake van een aanvullende verzekering en tevens een overeenkomst met uw zorgverzekeraar dan zijn de daarbinnen afgesproken tarieven geldend. Informeer bij ons wat voor u van toepassing is. Deze tarieven gelden ook voor de praktijken Buurfysio Lochem en Buurtfysio Ruurlo.

Afmelden: indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij te laat afzeggen kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Zitting fysiotherapie 35,30
Intake en onderzoek na screening 35,30
Intake en onderzoek na verwijzing 48,50
Screening 15,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 58,00
Psychosomatische fysiotherapie 49,00
Oedeemtherapie 49,00
Groepszitting, specifieke behandeling van twee personen 39,70
Lange zitting, patiënten met meervoudige zorgvraag 49,00
Instructie/overleg met mantelzorger of ouders van een patiënt 39,50
Toeslag voor aan huis behandeling 15,40
Inrichtingstoeslag 15,40
Niet nagekomen afspraak 30,00
Eenvoudige, korte rapporten 35,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten 68,00
Telefonisch consult op afspraak 20,00
     
Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding 50,00
     
Vingerspalk op maat gemaakt   9,00
Duimspalk op maat gemaakt 17,50
Polsspalk op maat gemaakt 27,50