Tarieven & vergoedingen

Met bijna alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Hoe wordt fysiotherapie vergoed? Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bepaalde chronische aandoeningen komen daarvoor in aanmerking. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden! Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. Door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars kunnen wij uw polisgegevens controleren en u informeren over de mogelijkheden. Zo weet u of en hoe uw vergoeding voor fysiotherapie geregeld is.

Tarieven BuurtFysioBarchem per 1 januari 2021

De hieronder vermelde tarieven worden in rekening gebracht indien er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar tot stand is gekomen. Tevens worden deze tarieven gehanteerd indien u geen verzekering voor fysiotherapie hebt afgesloten. Is er wel sprake van een aanvullende verzekering en tevens een overeenkomst met uw zorgverzekeraar dan zijn de daarbinnen afgesproken tarieven geldend. Informeer bij ons wat voor u van toepassing is. Deze tarieven gelden ook voor de praktijken Buurfysio Lochem en Buurtfysio Ruurlo.

Afmelden: indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij te laat afzeggen kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Zitting fysiotherapie 32,30
Intake en onderzoek na screening 32,30
Intake en onderzoek na verwijzing 45,00
Screening 13,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 57,00
Psychosomatische fysiotherapie 47,00
Oedeemtherapie 47,00
Groepszitting, specifieke behandeling van twee personen 39,70
Lange zitting, patiënten met meervoudige zorgvraag 47,00
Instructie/overleg met mantelzorger of ouders van een patiënt 39,50
Toeslag voor aan huis behandeling 14,40
Inrichtingstoeslag 14,40
Niet nagekomen afspraak 25,70
Eenvoudige, korte rapporten 30,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten 61,90
Telefonisch consult op afspraak 14,55
     
Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding 45,00
     
Vingerspalk op maat gemaakt   7,70
Duimspalk op maat gemaakt 15,50
Polsspalk op maat gemaakt 25,50