ParkinsonNet en ClaudicatioNet

Landelijke netwerken met sterke regionale verbanden. Deze beide netwerken zijn opgericht om de kwaliteit van de zorg voor deze patientengroepen te verbeteren. Hieronder kunt u informatie lezen over deze aandoeningen en de beide netwerken.

 

ParkinsonNet

Arianne is namens Buurt Fysio Barchem verbonden aan ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. In 2006 is het uitgeroepen tot beste zorginnovatie van Nederland. Ook internationaal is er veel aandacht voor deze aanpak. In enkele jaren is ParkinsonNet uitgegroeid tot een organisatie die een groot deel van Nederland bestrijkt en waarbij 41 regionale netwerken zijn aangesloten. ParkinsonNet bestaat uit een serie regionale netwerken van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Elk regionaal netwerk dat deel uitmaakt van ParkinsonNet, bestaat uit één of meer neurologen, Parkinson verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Optimale zorg is mogelijk omdat alle deelnemers gespecialiseerd zijn in het behandelen van de ziekte van Parkinson. Dankzij gerichte doorverwijzing trekken zij bovendien grote aantallen patiënten aan, waardoor de expertise verder toeneemt. De zorg is ook efficiënt, omdat alle deelnemers hun behandelingen onderling goed afstemmen. De tevredenheid van de patiënten over het netwerk is groot.

 

Wanneer welke vorm van fysiotherapie en oefentherapie?
De vroege fase  
Patiënten in de vroege fase hebben geen of weinig beperkingen. Het doel in deze (en vaak ook in de volgende fasen) is: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie. De fysiotherapeut geeft informatie en voorlichting en oefent met u. Zij zal u motiveren zelf voldoende te bewegen, bijvoorbeeld in groepsverband, met specifieke aandacht voor balans, spiersterkte, beweeglijkheid van de gewrichten en conditie. Zij bekijkt met u op welk moment op de dag u het beste kunt trainen. Dit is afhankelijk van uw doel in de behandeling en met name van belang wanneer u ‘on’ en ‘off’ momenten ervaart over de dag.

De middenfase 
In deze fase kunnen activiteiten zoals het lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed een probleem worden. Ook kan het lastiger worden uw balans te bewaren, waardoor u meer risico loopt om te vallen. Samen met u zal Arianne naar strategieën zoeken waarmee u de problematische activiteiten weer makkelijker en veiliger uit kunt voeren en zonodig uw kracht trainen. Het kan zijn dat het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken (bijvoorbeeld naar de keuken lopen met een kop thee in uw hand) moeilijk wordt, zeker wanneer de telefoon dan ook nog onverwacht gaat of iemand iets aan u vraagt. Als de handhaving van uw balans en daarmee uw veiligheid in gevaar komt, is het van belang deze zogenaamde dubbeltaken te vermijden. Probeer één ding tegelijk te doen. Dit is veiliger en vermindert de kans op een val.

De late fase  
Bij een klein deel van de Parkinsonpatiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen of in bed moeten blijven. Fysiotherapie helpt om belangrijke functies te behouden en doorliggen en spierproblemen te voorkomen. De fysiotherapeut begeleidt bij oefeningen en adviseert onder meer over de beste lichaamshouding in bed of rolstoel. Ook kan de partner en/of verzorger bij de fysiotherapeut terecht voor bijvoorbeeld til-instructie.

Buurt Fysio Barchem werkt samen met ergotherapeut Marise Vreugdenhil, tevens aangesloten bij ParkinsonNet.

Bron: Parkinsonnet

 

 

ClaudicatioNet

Arianne is namens Buurt Fysio Barchem verbonden aan Claudicationet.

ClaudicatioNet heeft een landelijk dekkend netwerk van claudicatiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie.

Wat is looptherapie? Hoe kan looptherapie de pijn in mijn benen verbeteren?

Looptherapie wordt voorgeschreven aan mensen met claudicatio intermittens (etalagebenen) en is gericht op het opvoeren van zowel de loopafstand als het looptempo. Personen met etalagebenen ervaren tijdens het lopen pijn in de kuitspier of in de bilspier. Deze pijn ontstaat door een slechte aanvoer van zuurstof naar de spieren. Regelmatig wordt aan huisartsen en vaatchirurgen de vraag gesteld waarom juist lopen zo belangrijk is voor patiënten met claudicatio intermittens en waarom  bijvoorbeeld zwemmen of fietsen niet hetzelfde effect heeft. Bij lopen ontstaat zuurstoftekort in de beenspieren en treedt sneller verzuring op dan bijvoorbeeld bij zwemmen en fietsen. Door regelmatig intensief te lopen, treden in de spieren die gebruikt worden bij het lopen en in de bloedvaten die naar deze spieren gaan belangrijke veranderingen op die uiteindelijk tot verbetering van de pijnvrije loopafstand zullen leiden.

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

De fysiotherapeut zal u hierbij helpen en zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken en samen met u een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samenstellen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levenstijl te ontwikkelen en te onderhouden.
Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van een gekwalificeerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere en geforceerde manier lopen. Dit kost meer kracht. Kracht die u al zo hard nodig heeft om verder te kunnen lopen en het kan ook voor blessures zorgen. Uw fysiotherapeut kan u helpen een beter en gezond looppatroon aan te leren.

Tips om actief te blijven en te worden

  • Neem een vaste tijd om te lopen.
  • Maak een vaste loopronde.
  • Maak gebruik van een logboek.
  • Onderneem ook andere activiteiten naast het lopen.
  • Zorg voor externe motivatie zoals (fysio)fitness, een loopgroep of een loopmaatje.

 

De voordelen van begeleide looptherapie

Naast het vergroten van de pijnvrije en maximale loopafstand biedt looptherapie nog andere voordelen:

  • De spieren leren effectiever met de beschikbare zuurstof om te gaan.
  • Het looppatroon wordt weer beter.
  • De stofwisseling in de spieren verbetert.
  • Het risico op het krijgen van andere symptomen van aderverkalking neemt af.