Duizeligheidsklachten

Bepaalde vormen van duizeligheid kunnen worden behandeld met fysiotherapie. Duizeligheid kan ontstaan wanneer er een probleem is met de functie van de evenwichtsorganen.

Om welke klachten kan het gaan?

    Draaierigheid;
    Licht gevoel in het hoofd;
    Gevoel alsof de wereld om je heen draait;
    Moeite met bewaren van het evenwicht;
    Problemen met stabiel houden van gezichtsbeeld.

Waar kan de behandeling uit bestaan?

De behandeling bestaat uit oefeningen die zijn gericht op oog-, hoofd-, en lichaamsbewegingen. Daarbij wordt de duizeligheid opgeroepen en het evenwichtsorgaan gestimuleerd om zich aan te passen en beter te functioneren. Wilt u meer weten over fysiotherapie bij duizeligheid en of deze therapie geschikt voor u is? lees dan verder...

 

Wat is duizeligheid?

Iedereen is wel eens duizelig. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. In het algemeen verstaat men onder duizeligheid  het  gevoel dat wordt beleefd als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt in ons vestibulaire systeem (deel van  de  hersenen).  Dit  vestibulaire  systeem  verkrijgt  die  informatie uit de drie volgende systemen:

1.  Het  evenwichtsorgaan  is  het  zintuigencomplex  dat informatie verzamelt over beweging en balans. Het evenwichtsorgaan is gelegen in  het oor. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor de stand van het hoofd en voor snelheidsveranderingen van het hoofd.

2.  Het  tweede  belangrijke  zintuig  dat  onze  oriëntatie  beïnvloedt zijn de ogen. Dit weet iedereen uit eigen ervaring. Als men de ogen sluit, is lopen of stilstaan moeilijker.

3.  Tenslotte beschikken wij over het zogenaamde diepe gevoel in spieren en pezen. Vooral de signalen uit de been-, romp- en  nekspieren geven informatie over de stand van het lichaam en  het hoofd.

Al deze informatie, van de evenwichtsorganen, de ogen en het diepe gevoel wordt  verwerkt in de  hersenen. Van daaruit gaan er prikkels naar de spieren  van het  lichaam, zodat de houding en het  evenwicht  gehandhaafd kunnen worden.

Als deze drie systemen niet goed werken of niet goed samenwerken ontstaat er duizeligheid

Wat zijn de klachten?

De meeste mensen klagen bij duizeligheid over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Als u dit gevoel heeft, kunt u gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten  zoals angst, transpireren, geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken.

De therapie

De therapie bestaat uit oefeningen gericht op oog-,  hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij vaak duizeligheid geprovoceerd wordt. Deze oefeningen zijn effectief  wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.

Wat is het doel?

Het doel is om het evenwichtssysteem te stimuleren waardoor het zich aanpast en beter functioneert. Hierdoor kunnen de duizeligheidsklachtenverminderen of geheel verdwijnen waardoor u weer normaal kunt functioneren in het dagelijks leven.

Voor wie?

bij klachten na- of bij

•  Herstel na virale infecties op het evenwichtsorgaan;

•  Restklachten na BPPD  (Een vorm van draaiduizeligheid);

•  Een- of tweezijdige vestibulaire uitval (uitval van een evenwichtsorgaan. Vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut kan dan zinvol zijn.

 

In onze praktijk kunt u voor één van deze behandelingen contact opnemen met Arianne en Betty.