Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

Contact met je kind via de aanraking

Dit is een individuele begeleiding voor de zwangere vrouw en haar partner. Door middel van een uitnodigende aanraking met de handen op de buik van de zwangere, ontstaat er contact met het kind. Het kind nestelt zich in de handen van de ouders, voelt zich welkom en veilig.

Dit gevoel van welkom zijn, geeft het kind al vroeg in zijn ontwikkeling een gevoel van geborgenheid.
Het kan er toe bijdragen om de hechting tussen ouders en kind al in een vroeg stadium te ontwikkelen. De wijze waarop wordt aangeraakt is belangrijk, er zal een ontmoeting plaatsvinden als de aanraker teder en omvattend aanraakt, zoals je een kind aanraakt als het pas geboren is.

Na de geboorte zal het kind opener zijn en zelf contact zoeken omdat het zijn ouders al kent. Ook de ouders zullen zich meer vertrouwd voelen met hun kind omdat er al voor de geboorte contact is gelegd. De relatie tussen de ouders kan zich verdiepen en een goede relatie is tevens voelbaar voor het kind.

Wat komt er verder aan bod?

  • hoe draag je je kind, kun je ruimte maken voor het kind
  • wat kan de partner daarbij voor jou betekenen
  • de betekenis van aanraken en hoe je kunt aanraken
  • oefeningen om het bekkenbodemgebied te verzachten
  • opvangen van de ontsluitingsweeen
  • persweeen en houdingen
  • omgaan met pijn
  • uitleg over de geboorte en de rol van de partner daarbij
  • er kan gesproken worden over wat je zoal bezighoudt; angst, onzekerheid en blijdschap.

 

In totaal zijn er zes bijeenkomsten. Hier kunnen we in overleg van afwijken maar meestal vinden er voor de bevalling vijf bijeenkomsten plaats, de laatste bijeenkomst is dan zes weken na de bevalling. Er wordt dan aandacht besteed aan de ervaringen tijdens de bevalling en de beleving van de ouders nu het kind geboren is. Elke bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem dan contact op met Arianne: arianne@buurtfysiobarchem.nl of bel de praktijk.