Wij willen graag van u weten hoe u de behandeling heeft ervaren. Zo kunnen wij de zorgverlening voor u optimaliseren. Wij hebben daarom het bureau Qualiview gevraagd uitnodigen te sturen naar onze patienten voor een tevredenheidsonderzoek. Daarom kunt u, aan het eind van uw behandelingen, een verzoek ontvangen van ons, via Qualiview, om deel te nemen aan een vragenlijst. Dit verzoek ontvangt u via uw mailadres. Deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Wat meten wij?

In dit onderzoek meten wij uw ervaring met de geleverde zorg door de praktijk en de therapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan de praktijk de zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. De praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema de score en waar verbeterpunten liggen. 

Het invullen van de patiëntervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op 'verzenden' te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat zij aan alle privacy-eisen voldoen.

Mocht u geen vragenlijst ontvangen dan kan het zijn dat deze door het spamfilter in uw email geblokkeerd wordt.